Akty prawne

Statut Spółdzielni

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

Regulamin – przetargi

Regulamin przeprowadzania przetargów

Regulamin – garaże

Regulamin najmu miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe , stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem

Regulamin – rozliczenia kosztów i opłaty lokalowe

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

Regulamin – rozliczenia CO i wody

Regulamin rozliczania kosztów wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin – fundusz remontowy

Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

Regulamin – praca Rady Nadzorczej

Regulamin pracy Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

Regulamin – praca Zarządu Spółdzielni

Regulamin pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

Regulamin – porządek domowy

Regulamin porządku domowego obowiązujący w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

Regulamin – własność lokali mieszkalnych

określający zasady przetargu dla ustalenia pierwszeństwa na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i garaży w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.

Regulamin – ochrona danych osobowych

Regulamin ochrony danych osobowych i informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim