Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Na podstawie $ 3 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej, zwołuję posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, na dzień 27.05.2024 r., o godzinie 1530 w sali posiedzeń Rady, w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 21, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia RN.
 2. Przyjęcie porządku obrad RN.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
 4. Informacja Zarządu SM o bieżącej działalności.
 5. Sprawozdania komisji stałych Rady Nadzorczej za okres od ostatniego posiedzenia.
 6. Zapoznanie członków Rady Nadzorczej z materiałami na Walne Zgromadzenie.
 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 8. Przyjęcie korekty planu remontów na 2024 r. — podjęcie uchwały.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia RN.

Skan 2024.05.23

Ogłoszenie – lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lub. informuje, że posiada na wynajem lokale użytkowe w budynkach jn.:

 • lokal nr 1 – powierzchnia użytkowa 96,70 m2, w budynku przy ul. Lwowskiej 39 cena 25,00 zł/m2 netto + media, oraz piwnica o powierzchni użytkowej 59,50 m2, cena 2,60 zł/m2 netto,
 • lokal nr 2 – powierzchnia użytkowa 185,19 m2, w budynku przy ul. Kościuszki 34 cena 8,00 zł/m2 netto + media,
 • lokal nr 3 – powierzchnia użytkowa 35,50 m2, w budynku przy ul. Rejtana 6 cena 8,00 zł/m2 netto + media,
 • lokal nr 4 – powierzchnia użytkowa 150,00 m2, w budynku przy ul. Petera 64 (hale magazynowe) cena 8,00 zł/m2 netto + media,
 • lokal nr 5 – (biurowiec) powierzchnia użytkowa ok. 742 m2, lub część powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Petera 64 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową cena 10,00 zł/m2 netto + media,
 • lokal nr 6 – powierzchnia użytkowa 222,50 m2, lub jej część w budynku przy ul. Kościuszki 21 (piwnica) cena 8,00 zł/m2 netto + media.

Bliższych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni pod nr tel. 84 6659925.

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim informuje, że posiada na wynajem rusztowanie ramowe „TERMOSPRZĘT”, ok. 800 m2.

Cena wynajmu – 0,45 zł/m2/doba – netto – możliwość negocjacji.

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy: