Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j./ w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2013 r. poz 627 t.j./ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wyciąć (usunąć) drzewo gat. jesion rosnący na działce nr 35/2 przy ul. Klasztornej.

Czytaj dalej Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub., zgodnie z § 38 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r., początek godz. 16:00 w sali Tomaszowskiego Domu Kultury przy ul. Lwowskiej 72 w Tomaszowie Lub.

Czytaj dalej Walne zgromadzenie