Ustawy

Prawo Spółdzielcze

Ustawa Prawo Spółdzielcze.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.

Ustawa o własności lokali

Ustawa o własności lokali.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania…

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.