Ustawy

Prawo Spółdzielcze

Ustawa Prawo Spółdzielcze.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.
Strona ISAP: Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.
Strona ISAP: Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.
Strona ISAP: Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Ustawa o własności lokali

Ustawa o własności lokali.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.
Strona ISAP: Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania…

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.
Strona ISAP: Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1459

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.
Do pobrania: pełny tekst ustawy.
Strona ISAP: Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147