Władze Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

 1. Z osiedla Króla Zygmunta 1, 4, 6, 8; Lwowska 39, 47; garaże Klasztorna i Żeromskiego:
  • FILIPCZUK Alicja
  • HERDA Ireneusz
 2. Z osiedla Tomasza Zamojskiego 30, 32, 37, 39, 41, 42; Ligowskiego 32; Bełżec ul. Prusa 4;
  • RATYNA Alicja
 3. Z osiedla Papieża Jana Pawła II 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 27; Kościuszki 21;
  • GOZDEK Józef
  • MALEC Barbara
  • BARTECKA-KUREK Bogusława
  • KENDZIERA Małgorzata
 4. Z osiedla Rejtana 4, 6; Kościuszki 32, 34; garaże Kościuszki;
  • HANEJKO Eugeniusz
  • BORUCHOWSKI Bogdan
  • LEŚKO Teresa
 5. Z osiedla Traugutta 8, 10, 12, 14; Głowackiego 2; Andersa 4; garaże Traugutta;
  • SITARCZYK Jacek
  • HARBUZ Edward
 6. Z osiedla Matejki 6, 8; Papieża Jana Pawła II 14, 16, 18, 20, 22; Kościuszki 1; Lwowska 48;
  • KULCZYŃSKA Irena
  • WITKOWSKA Danuta
  • PYŹ Dorota

Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

Kulczyńska Irena – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Boruchowski Bogdan – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ratyna Alicja – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

Witkowska Danuta – Przewodniczący

Filipczuk Alicja – Z-ca Przewodniczącego

Leśko Teresa – Sekretarz

Komisja Budowlana

Sitarczyk Jacek – Przewodniczący

Gozdek Józef – Z-ca Przewodniczącego

Bartecka-Kurek Bogusława – Sekretarz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

Prezes Zarządu – Ireneusz Myśliwiec

Z-ca Prezesa – Ryszard Ostrówka

Członek Zarządu – Renata Zwolak