Dla Interesantów

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się przy ul. Kościuszki 21 w Tomaszowie Lubelskim.

Czas pracy biura: od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00 (we wtorki do 16:00).

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 16:00 w pokoju nr 13.

Konto do wpłat (BS Tomaszów Lubelski):  41 9639 0009 2001 0004 2592 0001 – jest to rachunek główny Spółdzielni, natomiast numery indywidualnych kont znajdują się na książeczkach mieszkaniowych (książeczkach opłat).

Telefon do sekretariatu: 84 665 99 25.

Adres e-mail: lp.wozsamotms@oruib

Pokaż Spółdzielnia Mieszkaniowa na większej mapie