Dla Interesantów

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się przy ul. Kościuszki 21 w Tomaszowie Lubelskim.

Czas pracy biura: od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00 (we wtorki do 16:00).

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 16:00 w pokoju nr 13.

Telefon do sekretariatu: 84 665 99 25.

Pokaż Spółdzielnia Mieszkaniowa na większej mapie