Administracja

Kierownik – Józef Kielar

Z-ca Kierownika – Zbigniew Szczerba

 

Tel.  84 665 92 11