Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu – Ireneusz Myśliwiec

Zastępca Prezesa– Renata Zwolak