Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu – Ireneusz Myśliwiec

Z-ca Prezesa – Adam Dziewiczkiewicz

Członek Zarządu – Renata Zwolak