Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu – Ireneusz Myśliwiec

Z-ca Prezesa – Ryszard Ostrówka

Członek Zarządu – Renata Zwolak