Uchwała Nr 3/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r..

Na podstawie § 38, pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. postanawia:

 § 1.

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r..

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało      -   135 Członków

Głosy przeciwne           -     1 Członków

 

SEKRETARZ WZ: PRZEWODNICZĄCY WZ:
MALEC Barbara KULCZYŃSKA Irena