Uchwała Nr 1/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

§ 1

Działając na podstawie § 38 pkt 14 i § 50 Statutu Spółdzielni oraz § 14 Regulaminu obrad WZ, po zapoznaniu się z wynikami tajnego głosowania, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.:

 1. Z osiedla Króla Zygmunta 1, 4, 6, 8; Lwowska 39, 41; członkowie oczekujący, nr    umów 50-846
  • Wróbel Stefan
  • Piwowarczyk Iwona
 2. Z osiedla T. Zamojskiego 30, 32, 37, 39, 41, 42; Ligowskiego 32; Bełżec; członkowie oczekujący, nr um. 850-1187
  • Pióro Zdzisława
 3. Z osiedla Pap. Jana Pawła II 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 27; Kościuszki 21;  członkowie oczekujący – nr umów – 1223-3364
  • Gozdek Józef
  • Nizio Zdzisław
  • Kubacka Marta
  • Malec Barbara
 4. Z osiedla Rejtana 4, 6; Kościuszki 32, 34; członkowie oczekujący – nr umów – 3365-4109
  • Augustyniak Józef
  • Jarczak Krzysztof
  • Boruchowski Bogdan
 5. Z osiedla Traugutta 8, 10, 12, 14; Głowackiego 2; Andersa 4; członkowie oczekujący – nr umów – 4120-4408
  • Kula-Harbuz Urszula
  • Skawiński Zbigniew
 6. Z osiedla Matejki 6, 8; Pap. Jana Pawła II 14, 16, 18, 20, 22; Kościuszki 1; Lwowska 48; członkowie oczekujący – nr umów – 4421-5284
  • Jędruszko Władysław
  • Kulczyńska Irena
  • Gromek Maria

 § 2

Wybrani zgodnie z § 50 Statutu Spółdzielni oraz § 14 Regulaminu obrad WZ stają się członkiem Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.

 § 3

Protokół Komisji mandatowo-skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało   -   204 Członków

Głosy przeciwne        -     0 Członków

 

SEKRETARZ WZ: PRZEWODNICZĄCY WZ:
MALEC Barbara KULCZYŃSKA Irena