Uwaga mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

Informujemy Państwa, że w związku z pandemią koronawirusa w celu ograniczenia negatywnych jej skutków dla Naszych mieszkańców oraz pracowników Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadził następujące działania:

  1. Dnia 12.03.2020 r. podjęto decyzję zawieszającą wykonywanie planowanych przeglądów elektrycznych i gazowych do dnia 25.03.2020 r. z możliwością przedłużenia.
  2. Część pracowników ok. 50% wysłano na urlopy, aby ograniczyć możliwość zarażenia do niezbędnego minimum, a w przypadku np. niezbędnej kwarantanny tych, którzy pracują mogli zastąpić przebywający w domach (zapewnienie ciągłości obsługi mieszkańców).
  3. Biuro SM pracuje – wprowadzono jednak ograniczenie bliskiego kontaktu pracowników z interesantami, w miejscu obsługi umieszczono dostępne dla wszystkich płyny dezynfekujące. Zachęcamy Państwa do załatwienia w biurze spraw tylko pilnych a zgłaszanie ewentualnych potrzeb i awarii telefonicznie: tel. stacjonarny 84 6659925, kom. 607 101 310; 697 711 255 lub e-mail smtomaszow@interia.pl (obok w gablocie katalog prac konserwatorskich – awarii, które wykonujemy również po godzinach pracy oraz w dni wolne).
  4. Informujemy, że decyzją Zarządu Banku Spółdzielczego okienko kasowe w siedzibie Spółdzielni jest do końca marca zamknięte. Wpłat prosimy dokonywać w siedzibie Banku ul. Elizy Orzeszkowej 2 i innych bankach lub internetowo do czego zachęcamy.
  5. Prosimy o monitorowanie bieżącej sytuacji dotyczącej pandemii w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, internet) i stosowanie się do ogłoszonych tam przez Rząd RP nakazów, zaleceń itp.

Drodzy mieszkańcy za wynikłe niedogodności przepraszamy – jednak są one niezbędne dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ZARZĄD I PRACOWNICY SM