Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1

Tomaszów Lubelski, ……………

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim informuje, że posiada wolne ……………….. (garaże; miejsca pod garaże blaszane; wydzielone miejsca parkingowe; stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych; miejsca postojowe pod zadaszeniem) na samochody osobowe lub inne pojazdy mechaniczne na osiedlu …………….. szt. ……… przeznaczone pod …………… (najem; dzierżawę).

Zainteresowane osoby (spełniające warunki regulaminu najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem § 1 ust. 1) powinny w terminie do dnia ……… złożyć podania o zawarcie umowy najmu do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim ul. Kościuszki 21 w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00.

Miesięczna opłata za najem garażu wynosi ………..… zł brutto.

W przypadku wpłynięcia większej ilości podań niż ……………. (garaży; miejsc pod garaże blaszane; wydzielone miejsca parkingowe; stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych; miejsc postojowych pod zadaszeniem) pod ………. (najem; dzierżawę) Zarząd ogłosi przetarg, a powyższa cena najmu będzie ceną wywoławczą.

UWAGA:

Nie będą rozpatrywane podania osób, które posiadają zadłużenie wobec Spółdzielni oraz garaż w zasobach SM.

Szczegółowe zasady zawierania w/w umów zawarte są w regulaminie najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem. W/w regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smtomaszow.pl) oraz dostępny do wglądu w biurze SM.