Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2

…….…..…………………….…. …….…..…………………….….
(Imię i Nazwisko) (Miejscowość, Data)
…….…..…………………….….
(Adres)
…….…..…………………….….
(Adres)
…….…..…………………….….
(Telefon)

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym ………… oraz z regulaminem najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.