Regulamin – fundusz remontowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE
SM W TOMASZOWIE LUBELSKIM
ZABUDOWANE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZEZNACZONE DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
(Mienie Spółdzielni)

Oznaczenie nieruchomości Nr działki Pow.
Działki m2
Działka na bazie Petera 65/10 17685
Trawnik przy ul. Petera 65/5 5
Parking i trawnik przy Kościuszki 21 139/35 2287
Działka przy biurowcu – Kościuszki 21 139/36 1603
RAZEM   21580