Regulamin – fundusz remontowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE
SM W TOMASZOWIE LUBELSKIM
ZABUDOWANE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEZNACZONE DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
(Mienie Spółdzielni)

Oznaczenie nieruchomości Nr działki Pow.
Działki m2
1. Nieruchomości osiedlowe Pap. Jana Pawła II nieparzyste
Parking za JP II 13 135/2 149
Trawnik za JP II 13 138/2 299
Działka przy byłej kotłowni JP II 27 139/5 1130
Parking przy Biedronce-Burmistrzówce i chodniki 139/18 2818
Działka przy kotłowni JP II 11 139/23 1849
Droga dojazdowa do przedszkola 139/25 2126
Róg przy dr. dojazdowej 139/26 65
Róg przy dr. dojazdowej 139/27 42
Trawnik przy JP II 5 139/30 2594
Parking przy JP II 3 139/32 452
Działka przy pawilonie Biedronka 139/22 1791
RAZEM   13315
2. Nieruchomości osiedlowe Kościuszki 32, 34
Droga dojazdowa Kościuszki 32 344 3283
Działka przy kotłowni Kościuszki 34 345 795
Droga wewnętrzna Kościuszki 32, 34 346 519
Droga przy garażach 142 862
Parking od ulicy Kościuszki 349 693
Droga dojazdowa za kotłownią Rejtana 280 232
Działka pod garaże ul. Chocimska 116/3 737
Trawnik i parking od strony kotłowni Rejtana 6 141/1 178
Parking za garażami Kościuszki 141/4 214
Działka przy lokalu użytkowym i parking 141/6 370
RAZEM   7883
3. Nieruchomości osiedlowe Rejtana 4, 6
Droga osiedlowa 351 1143
Działka przy kotłowni Rejtana 6 353 1034
Trawnik przy kotłowni 98 40
Trawnik przy kotłowni 99 195
RAZEM   2412
4. Nieruchomości osiedlowe Traugutta
Droga dojazdowa przy garażach 310/29 707
RAZEM   707
5. Nieruchomości osiedlowe Pap. Jana Pawła II parzyste
Droga wjazdowa od Kościuszki do boiska 165/3 209
Parking przy JP II 22 240 1310
Droga JP II 22 -20 163/5 292
Droga dojazdowa Matejki 6, 8 163/10 670
Działka przy pawilonie Matejki 10 i parking 163/11 2565
Trawnik za – Lwowska 48 193/2 255
RAZEM   5301
6. Nieruchomości osiedlowe Króla Zygmunta – Lwowska
Droga wjazdowa obok KZ 4 240/1 550
Parking przy KZ 6 i garażach 240/4 1082
Działka przy kotłowni Lwowska 39 251/44 139
Parking przy banku – Lwowska 57 251/46 769
Działka przy kotłowni KZ 1 251/49 58
Działka przy parkingu KZ4 i KZ8 242 132
Działka przy banku – Lwowska 57
251/47 674
RAZEM   3404
7. Nieruchomości osiedlowe Tomasza Zamojskiego
Trawnik przy Kościuszki (TZ 41) 82/1 171
Trawnik obok sklepu 83/1 179
Trawnik – róg Kościuszki – TZ 41 84/1 377
Trawnik za TZ 41 82/2 358
Trawnik za TZ 41 79/3 58
Trawnik za TZ 41 78/3 70
Trawnik przed TZ 39 83/3 204
Droga Domańskiego – część 85/2 579
Teren zielony przy TZ 211 803
Teren zielony przy TZ 212 433
Teren zielony przy TZ 213 477
RAZEM   3709