Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lub. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych w budynkach jn.:

  • lokal nr 1 – powierzchnia użytkowa 360 m2, w budynku przy ul. Kościuszki 21 cena wywoławcza 6,22 zł/m2 netto + media
  • lokal nr 2 – powierzchnia użytkowa 185,19 m2, w budynku przy ul. Kościuszki 34 cena wywoławcza 15,00 zł/m2 netto + media
  • lokal nr 3 – (biurowiec) powierzchnia użytkowa ok. 742 m2, lub część powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Petera 64 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową cena wywoławcza 11,28 zł/m2 netto + media
  • lokal nr 4 – powierzchnia użytkowa 457 m2, w budynku przy ul. Petera 64 (hale magazynowe) cena wywoławcza 6,50 zł/m2 netto + media
  • lokal nr 5 – powierzchnia użytkowa 222,50 m2, lub jej część w budynku przy ul. Kościuszki 21 cena wywoławcza 6,50 zł/m2 netto + media

Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2020 r., o godzinie 1000 w świetlicy biura Spółdzielni przy ul. Kościuszki 21.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości :

  • lokal nr 1 – 1000 PLN,
  • lokal nr 2 – 1000 PLN,
  • lokal nr 3 – 1000 PLN,
  • lokal nr 4 – 1000 PLN,
  • lokal nr 5 – 1000 PLN,

określonej decyzją Zarządu SM najpóźniej na godzinę przed jego rozpoczęciem na konto SM B.S. Tomaszów Lubelski 41 9639 0009 2001 0004 2592 0001.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni pod nr tel. 84 6659925.