Przetarg na remont balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim , przy ul. Kościuszki 21, ogłasza  przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.                                                           

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy  ul. Kościuszki 21,  do dnia 18.06.2024 r.  do godz. 10°°.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium  do dnia 18.06.2024 r.  do godz. 10°°.

Całość oferty musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej https://smtomaszow.pl/category/przetargi/.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 84 665 99 25 lub e-mail: biuro@smtomaszow.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki: