Przetarg – lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia, że: w dniu 04.08.2021 r., o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kościuszki 21 w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dla ustalenia pierwszeństwa na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych jn.:

  • Lokal mieszkalny nr 53, kat. M-4, składający się z 3 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki i wc, o pow. użytkowej 48,20 m², w tym pow. mieszkalnej 35,27 m², usytuowany na III piętrze budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 16 w Tomaszowie Lubelskim, wraz z przynależną piwnicą nr 53 o powierzchni 3,00 m²  oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5120/348125. Cena wywoławcza 187.450,00 zł.,
  • Lokal mieszkalny nr 43, kat. M-5, składający się z 4 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki i wc, o pow. użytkowej 72,70 m², w tym pow. mieszkalnej 48,24 m², usytuowany na IV piętrze budynku przy ul. Rejtana 6 w Tomaszowie Lubelskim, wraz z przynależną piwnicą nr 43 o powierzchni 5,51 m²  oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 7821/504639. Cena wywoławcza 247.100,00 zł.,

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które spełnią warunki jn:

  • przystępujący do przetargu składa wypełnione zgłoszenie do godziny 10:00 w dniu 04.08.2021 r., (druk do pobrania w biurze Spółdzielni lub na e-mail),
  • wpłacą i przedłożą dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

  • 18.745,00 zł na lokal nr 53 w budynku nr 16 przy ul. Papieża Jana Pawła II,
  • 24.710,00 zł na lokal nr 43 w budynku nr 6 przy ul. Rejtana 6,

na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim nr 41 9639 0009 2001 0004 2592 0001, najpóźniej do godz. 9:00 w dniu przetargu. Postąpienie kwoty licytacji nie może być mniejsze niż 500,00 zł z zaokrągleniem do pełnych złotych lub wielokrotność ustalonego przez komisję postąpienia. Jeżeli wygrywający przetarg odmówi zawarcia umowy notarialnej ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego lub nie może nabyć lokalu z przyczyn leżących po jego stronie traci wadium. Warunkiem ustanowienia i przeniesienia odrębnej  własności lokalu jest wpłata wylicytowanej wartości lokalu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię. Koszt aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej pokrywa nabywca. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym jego etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

W/w lokale można oglądać w dniach 23, 27, 30 lipca oraz 3 sierpnia 2021 r., w godzinach 8:00 – 15:00.

Dodatkowe informacje – tel. 84 6659925.