Ogłoszenie – najem garażu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim informuje, że posiada wolny garaż na samochód osobowy lub inny pojazd mechaniczny na osiedlu Papieża Jana Pawła II przeznaczony pod  najem.

Zainteresowane osoby (spełniające warunki regulaminu najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem § 1 pkt 1), powinny w terminie do dnia 31.05.2023 r. złożyć podanie o zawarcie umowy najmu do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kościuszki 21, w dni robocze od godz. 800 do 1500.

Miesięczna opłata za najem wynosi 250,00 zł brutto.
W przypadku wpłynięcia większej ilości podań Zarząd ogłosi przetarg, a powyższa cena najmu będzie ceną wywoławczą.

UWAGA:
Nie będą rozpatrywane podania osób, które posiadają zadłużenie wobec Spółdzielni oraz garaż w zasobach SM.

Szczegółowe zasady zawierania w/w umów zawarte są w regulaminie najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem. W/w regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smtomaszow.pl) oraz dostępny do wglądu w biurze SM.

Najem garażu od 01.06.2023 r.