Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j./ w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2013 r. poz 627 t.j./ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wyciąć (usunąć) drzewo (jarzębina) rosnąca na działce nr 139/29 przy ul. Jana Pawła II 5.

Czytaj dalej Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j./ w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2013 r. poz 627 t.j./ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wyciąć (usunąć) drzewo (jarzębina) rosnąca na działce nr 139/16 przy ul. Jana Pawła II 15.

Czytaj dalej Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j./ w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2013 r. poz 627 t.j./ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wyciąć (usunąć) 2 szt. jarzębiny rosnących na działce nr 163/13 przy ul. Matejki 6.

Czytaj dalej Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub., zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r., początek godz. 16:00 w sali Tomaszowskiego Domu Kultury przy ul. Lwowskiej 72 w Tomaszowie Lub.

Czytaj dalej Walne zgromadzenie

Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lub. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych w budynkach jn.:

  • lokal nr 1 – powierzchnia użytkowa 360 m2, w budynku przy ul. Kościuszki 21 cena wywoławcza 6,33 zł/m2 netto + media
  • lokal nr 2 – powierzchnia użytkowa 185,19 m2, w budynku przy ul. Kościuszki 34 cena wywoławcza 15,00 zł/m2 netto + media
  • lokal nr 3 – (biurowiec) powierzchnia użytkowa ok. 538 m2, lub część powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Petera 64 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub biurową cena wywoławcza 11,00 zł/m2 netto + media
  • lokal nr 4 – powierzchnia użytkowa 457 m2, w budynku przy ul. Petera 64 (hale magazynowe) cena wywoławcza 6,50 zł/m2 netto + media
  • lokal nr 5 – powierzchnia użytkowa 222 m2, lub jej część w budynku przy ul. Kościuszki 21 cena wywoławcza 6,50 zł/m2 netto + media.

Czytaj dalej Przetarg na wynajem lokali użytkowych